Ex libris

Jak se vyvíjela kontrakultura. Machovec: K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury

Ex libris

Jak se vyvíjela kontrakultura. Machovec: K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury
The Plastic People of The Universe 1979 koncert Nová víska, Pocta Ladislavu Klímovi - Jak bude po smrti

Plus

Martin Machovec je někdy označovaných za kronikáře undergroundu. Jeho kniha K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury 1948–1989 je souborem desítek studií, které vznikaly posledních třicet let. Machovec v nich přesvědčivě ukazuje, že underground nebyl žádný monolit, který by se v čase nevyvíjel, který by nebyl plný rozporů, často protichůdných tendencí, ostrých polemik i plný vlastních snah o sebeidentifikaci.
Eduard Burget

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají