Encyklopedie Radiožurnálu

Lidové milice, soukromá armáda strany a vlády. Zanikly až v roce 1989

Encyklopedie Radiožurnálu

Lidové milice, soukromá armáda strany a vlády. Zanikly až v roce 1989
koala - koalové - koaly

Radiožurnál

Lidové milice byly ozbrojené složky podřízené vedení Komunistické strany Československa, které měly mezi lety 1948 a 1989 za úkol bránit tehdejší režim před vnitřní...

Ostatní také poslouchají