Encyklopedie Radiožurnálu

Kdo je to whistleblower? Máme je i v Česku

Encyklopedie Radiožurnálu

Kdo je to whistleblower? Máme je i v Česku
koala - koalové - koaly

Radiožurnál

Whistleblowing je anglický výraz pro zapískání na píšťalku. V přeneseném smyslu tak pojmenováváme situaci, kdy se nehraje podle pravidel a člověk na to upozorní. As...

Ostatní také poslouchají