Encyklopedie Radiožurnálu

Jak rychle bubnuje datel? Jeho hlava tisíckrát překonává sílu gravitace!

Encyklopedie Radiožurnálu

Jak rychle bubnuje datel? Jeho hlava tisíckrát překonává sílu gravitace!
koala - koalové - koaly

Radiožurnál

Datel černý je patrně náš nejznámější pták z řádu šplhavců. Známý je vyjma své červené čepičky, příznačné u samců tohoto druhu, i svým „bubnováním“ do kůry stromů.

Ostatní také poslouchají