Encyklopedie Radiožurnálu

Co je to „SWOT analýza“? Setkáte se s ní při přípravě projektů

Encyklopedie Radiožurnálu

Co je to „SWOT analýza“? Setkáte se s ní při přípravě projektů
koala - koalové - koaly

Radiožurnál

SWOT je zkratka anglických slov Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats. Tzv. SWOT analýza slouží k podchycení silných (Stregths) a slabých stránek (Weakne...

Ostatní také poslouchají