Duchovní hudba

Víra, naděje a láska k Bohu nejvyššímu Antonína Dvořáka

Duchovní hudba

Víra, naděje a láska k Bohu nejvyššímu Antonína Dvořáka
Varhany v kostele svatého Bartoloměje v Popovičkách jsou z roku 1880

Vltava

Antonín Dvořák prohlásil: „Nedivte se, že jsem tak nábožný, ale umělec, který to není, nic takového nedokáže.“ Z pokladnice posvátné hudby skladatele vybírá Alena Maršíková Michálková.
Alena Maršíková Michálková