Duchovní hudba

Spatzenmesse Wolfganga Amadea Mozarta

Duchovní hudba

Spatzenmesse Wolfganga Amadea Mozarta
Wolfgang Amadeus Mozart

Vltava

Historickou premiéru měla mše na Boží hod velikonoční – a k stejnému svátku ji uvedla i Vltava. Poslechněte si ji spolu s Mozartovými Nešporami pro neděli. S pořadem Libora Dřevikovského pokračujeme v celoročním cyklu objevování mešních děl geniálního skladatele.

Ostatní také poslouchají