Duchovní hudba

Pohled do duchovní tvorby Petra Ebena

Duchovní hudba

Pohled do duchovní tvorby Petra Ebena
Duchovní hudba

Vltava

V pořadu zazní Pražské Te Deum a další skladby varhanní i vokálně instrumentální. Připravil Radek Menoušek.

Ostatní také poslouchají