Duchovní hudba

Mezi oratoriem a motetem (3/4)

Duchovní hudba

Mezi oratoriem a motetem (3/4)
Duchovní hudba

Vltava

Moteta Giacoma Carissimiho. Pořad připravil a hovoří muzikolog Stanislav Bohadlo. Spolupracovala Marcela Kubartová.

Ostatní také poslouchají