Duchovní hudba

Matka Boží podle Bohuslava Martinů

Duchovní hudba

Matka Boží podle Bohuslava Martinů
Mariánský sloup v Uničově - detail sochy Panny Marie

Vltava

Ve skladbách Legenda z dýmu bramborové nati, Čtyři písně o Marii a dalších zpívají Pavla Vykopalová (soprán), Ludmila Kromková (alt), Petr Svoboda (baryton), Martinů Voices a Pražský filharmonický sbor. Hraje Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, řídí Jiří Bělohlávek. Připravila Michaela Vostřelová.
Michaela Vostřelová

Ostatní také poslouchají