Duchovní hudba

Jan Anselm Fridrich: Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímání o hořkém utrpení Krista

Duchovní hudba

Jan Anselm Fridrich: Hudba v zármutku neboli zbožné rozjímání o hořkém utrpení Krista
Duchovní hudba

Vltava

Zpívá Eva Benett (soprán), Jan Mikušek (alt), Václav Čížek (tenor), Jiří Miroslav Procházka (bas) a Collegium Floreum. Hraje Musica Florea, řídí Marek Štryncl. Připravil Petr Bajer.

Ostatní také poslouchají