Duchovní hudba

Duchovní hudba Maxe Regera

Duchovní hudba

Duchovní hudba Maxe Regera
Duchovní hudba

Vltava

Fantazie na chorál Hrad přepevný jest Pán Bůh náš pro varhany op. 27. - Mariina ukolébavka z písňového cyklu Schlichte Weisen op. 76. - Žalm 100 pro sbor, orchestr a varhany op. 106. Připravil Zdeněk Havlíček.

Ostatní také poslouchají