Dopolední Region

Spolek pro varhanní hudbu v Čelákovicích zajistil opravu místních varhan

Dopolední Region

Spolek pro varhanní hudbu v Čelákovicích zajistil opravu místních varhan
Varhanice Jana Matoušková  a MUDr. Michaela Petišková ze Spolku pro varhanní hudbu v Čelákovicích

Region

Spolek pro varhanní hudbu v Čelákovicích byl v roce 2007 založen několika místními nadšenci, kteří se zajímali o historické tradice, měli rádi chrámovou hudbu a nebyl jim lhostejný osud jedinečného čelákovického kostela Nanebevzetí Panny Marie z konce 12. st. Především ale jeho varhan. Dnes má spolek přibližně dvacet členů, organizuje koncerty duchovní hudby a postupně čelákovické varhany obnovuje.
Markéta Vejvodová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají