Dopolední host

Vodní dům v Hulicích na Benešovsku

Dopolední host

Vodní dům v Hulicích na Benešovsku
studio Český rozhlas Dvojka, mikrofon

České Budějovice

Unikátní návštěvnické centrum evropsky významné lokality Želivka nám představila jeho ředitelka Kateřina Zemanová.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají