Dopolední host

Sudslavická lípa má třetí největší obvod v republice. Je to jeden z 26 tisíc památných stromů u nás

Dopolední host

Sudslavická lípa má třetí největší obvod v republice. Je to jeden z 26 tisíc památných stromů u nás
Sudslavická lípa

České Budějovice

Stromy jsou naše bezplatné čističky vzduchu. Jsou to nádrže na vodu. Jsou zdrojem přirozeného stínu a útočištěm pro drobné živočichy a někdy i pro nás, když se pod ně potřebujeme uchýlit. A kromě toho jsou krásné a některé z nich i památečné.
Eva Kadlčáková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají