Dopolední host

Poslechněte si: Dopolední host 7. 1. 2019

Dopolední host

Poslechněte si: Dopolední host 7. 1. 2019
studio Český rozhlas Dvojka, mikrofon

České Budějovice

O aktuální poptávce po práce schopných seniorech ve Středočeském kraji jsme si povídali s Michalem Novákem z pracovního portálu Profesia.cz.    

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají