Dopolední host

Máte doma mývala, želvu nádhernou nebo raka mramorovaného? Invazní druhy zvířat musíte nahlásit

Dopolední host

Máte doma mývala, želvu nádhernou nebo raka mramorovaného? Invazní druhy zvířat musíte nahlásit
Želva nádherná (Trachemys scripta elegans)

České Budějovice

Na území České republiky roste zhruba 3500 až 3700 druhů rostlin. Třetina z nich je nepůvodní a šedesát druhů dokonce odborníci z botanického ústavu označili jako invazní.
Hana Šoberová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají