Dopolední host

Jaké ptáky můžete zahlédnout nebo slyšet v šumavské krajině

Dopolední host

Jaké ptáky můžete zahlédnout nebo slyšet v šumavské krajině
studio Český rozhlas Dvojka, mikrofon

České Budějovice

Rok 2019 je v Národním parku Šumava rokem ptactva. Jaké ptačí druhy se v poslední době podařilo na Šumavu vrátit, a tak zabránit jejich vyhynutí?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají