Dopolední host

Husákovy děti potřebují stabilitu, generace Z vidět v práci smysl. Nové trendy ovlivňují pracovní trh

Dopolední host

Husákovy děti potřebují stabilitu, generace Z vidět v práci smysl. Nové trendy ovlivňují pracovní trh
Kolegové na poradě

České Budějovice

Nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii má Česká republika, za námi jsou Polsko a Německo. Naopak z hlediska výše platů jsme na opačné straně spektra, při přepočtu na euro na sedmém místě od konce, jak uvádí Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Nové trendy ale podle ní na český pracovní trh postupně přichází, například mnozí zaměstnavatelé už běžně nabízí zkrácené úvazky.
Hana Šoberová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají