Dopolední host

Firmy s více než 25 pracovníky musí mít čtyři procenta zaměstnanců se zdravotním postižením, připomíná předseda národní rady

Dopolední host

Firmy s více než 25 pracovníky musí mít čtyři procenta zaměstnanců se zdravotním postižením, připomíná předseda národní rady
Hendikepovaný pracovník

České Budějovice

Lidé se zdravotním postižením mají většinou stejné ambice a životní plány jako lidé bez znevýhodnění. Chtějí být společnosti užiteční, založit rodinu, věnovat se svým zájmům, pracovat. Povinností státu je vytvářet takové podmínky, aby mohly své cíle naplňovat jak osoby, které žijí s postižením od narození, tak ty, kterým se změnil zdravotní stav v průběhu života.
Hana Šoberová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají