Dokument

Události roku 1943

Dokument

Události roku 1943
Pohled do krypty Rožmberků ve vyšebrodském klášteře

Plus

Co zajímavého se stalo u nás i ve světě v roce 1943? Jak v totalitním Československu probíhala likvidace katolických klášterů nazvaná Akce K? Otázky pro hodinový pořad, který připravili Petruška Šustrová a Josef Mlejnek.
Josef Mlejnek ml., Petruška Šustrová

Ostatní také poslouchají