Dokument

Půl roku po konci druhé světové války bylo jasné, že jednota protihitlerovské koalice je ta tam

Dokument

Půl roku po konci druhé světové války bylo jasné, že jednota protihitlerovské koalice je ta tam
Josif Stalin, Harry Truman a Winston Churchill

Plus

Čím žila Evropa i celý svět v listoapdu roku 1945? Dobovým tiskem listoval a v dokumentárním pásmu o tom hovoří Milan Kudrys.
PhDr. Milan Kudrys