Dobré ráno

Lesům v Beskydech pomáhá počasí. Je méně příznivé pro kůrovce

Dobré ráno

Lesům v Beskydech pomáhá počasí. Je méně příznivé pro kůrovce
Vytěžené dřevo

Ostrava

Mírně optimističtí jsou letos lesníci v Beskydech. Počasí tam tolik nenahrává množení kůrovce. Lesníci tak stíhají čistit les od napadených smrků a postupně holiny zalesňují. S kalamitou kůrovce bojovali lesníci v minulých letech také na hoře Prašivá.
Iva Havlíčková

Ostatní také poslouchají