Dobré odpoledne z Českých Budějovic

Vyšebrodský cisterciácký klášter oslavil 760 let

Dobré odpoledne z Českých Budějovic

Vyšebrodský cisterciácký klášter oslavil 760 let
Cisterciácký klášter Vyšší Brod (pohled přes klášterní rybník)

České Budějovice

Závišův kříž, Mistr vyšebrodského oltáře, Madona vyšebrodská, to je jen část historických klenotů a pojmů, kterým dal jméno Vyšší Brod a zdejší cisterciácký klášter.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají