Dobré odpoledne z Českých Budějovic

Kolaborantům namalovali na záda hákové kříže a vozili je městem, popisuje historik konec války v Jindřichově Hradci

Dobré odpoledne z Českých Budějovic

Kolaborantům namalovali na záda hákové kříže a vozili je městem, popisuje historik konec války v Jindřichově Hradci
Výřez z dobové černobílé fotografie zachycující německé kolaboranty na korbě nákladního automobilu na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci 13. května 1945

České Budějovice

Do oblasti, kterou podle dohod osvobozovala Rudá armáda, spadal na konci druhé světové války Jindřichův Hradec. K samotnému vstupu osvobozeneckých armád došlo v dopoledních hodinách 9. května 1945.
Martin Hlaváček

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají