Dobré odpoledne z Českých Budějovic

Je to tu mrtvý kraj. S následky vysidlování se potýkají v pohraničí dodnes

Dobré odpoledne z Českých Budějovic

Je to tu mrtvý kraj. S následky vysidlování se potýkají v pohraničí dodnes
Odsunovaní Němci po druhé světové válce

České Budějovice

Republika slaví letos 100. narozeniny a asi v ní není místa, které by bylo více zkoušené, než pohraničí. První napětí zažilo už při vzniku Československa, pak přišla druhá světová válka, poválečný odsun, kolektivizace, normalizace, sametová revoluce, Evropská unie.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají