Dobré dopoledne

Přiznat si, že nemají svoje finance pod kontrolou, neumí většina lidí

Dobré dopoledne

Přiznat si, že nemají svoje finance pod kontrolou, neumí většina lidí
Důchod, peníze, inflace

Vysočina

Za gramotného člověka se považuje ten, který umí číst a psát. Za finančně gramotného ten, který umí hospodařit s penězi a má alespoň nějaké základní znalosti o obecném fungování peněz.
Hela Dvořáková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají