Dobré dopoledne

Děti s volnou výchovou zažívají dva nejhorší lidské pocity. Nejistotu a bezmoc

Dobré dopoledne

Děti s volnou výchovou zažívají dva nejhorší lidské pocity. Nejistotu a bezmoc
šťastné dítě - šťastná holčička

Vysočina

Žádné dítě se nenarodí jako nevychovaný člověk, říká pelhřimovský etoped Zdeněk Martínek. „Hlavní úlohou výchovy je to, aby z dítěte vyrostl normálně fungující jedinec. Pokud má nějakou specifickou poruchu, což je například ADHD, vyskytuje se u pěti procent dětí, za to rodiče opravdu nemohou. Větší procento je těch nespecifických poruch. Opoziční vzdor, krádeže, záškoláctví, každá závislost. Tyto poruchy vznikají z 99 % nesprávnou výchovou rodičů,“ upozornil.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají