Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc

Byl jsem antikomunista už v matčině lůně. Vzpomínka na pátera Františka Líznu

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc

Byl jsem antikomunista už v matčině lůně. Vzpomínka na pátera Františka Líznu
Osmnáctiletý František Lízna, maturitní foto, Jevíčko

Olomouc

Katolický kněz, farář z Vyšehorek u Mohelnice a člen Tovaryšstva Ježíšova František Lízna zemřel 4. března 2021 v Olomouci ve věku nedožitých 80 let. Při té smutné příležitosti vyšla řada nekrologů, v nichž se mimo jiné zaznamenávala Líznova péče o ty nejbědnější, nejchudší a nejpotřebnější.
Adam Drda

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají