Dobrá rada

Týraní senioři často obviňují sami sebe

Dobrá rada

Týraní senioři často obviňují sami sebe
Senioři jsou často oběťmi domácího násilí. I ze strany svých dětí

Olomouc

Násilí na seniorech má různou podobu. Nejčastěji jde o psychické útoky, např. křik, urážky, zesměšňování, kritizování, ničení osobních věcí. Dalšími formami jsou sexuální, ekonomické a fyzické týrání: „Dcera naší klientku posadila po operaci kyčlí na vysoký stůl, odkud nemohla seskočit,“ uvádí Andrea Kneiflová, dobrovolnice Bílého kruhu bezpečí.
Dita Vojnarová

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají