Dnešní Plus

Půl roku inkluze na školách: „Neřeší se zdravé jádro třídy, ale začlenění jednotlivce,“ myslí si psycholožka

Dnešní Plus

Půl roku inkluze na školách: „Neřeší se zdravé jádro třídy, ale začlenění jednotlivce,“ myslí si psycholožka
Výuka znevýhodněných dětí v běžných třídách funguje v ZŠ Lyčkovo náměstí už roky

Plus

Polovinu školního roku už školy odučily podle nových pravidel inkluze. Naplnila se očekávání, která ministerstvo školství do změn vložilo? Co říkají samy školy, rod...

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají