Dnešní Plus

Nejmocnější nástroj je strach. Přivítal bych, kdyby ho noví politici dokázali společnosti zbavit, říká předseda Ústavního soudu Rychetský

Dnešní Plus

Nejmocnější nástroj je strach. Přivítal bych, kdyby ho noví politici dokázali společnosti zbavit, říká předseda Ústavního soudu Rychetský
Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský

Plus

„Kampaň, kterou vedou kandidáti na prezidenta, příliš nesleduji, ale nepochybné je, a to si všichni, kteří se živí politikou, dávno osvojili, že nejmocnější nástroj je strach. Přivítal bych, kdyby se naopak objevili politici, kteří by dokázali lidi zbavit toho strachu, osamění. A kteří by naopak byli schopni předložit svým občanům pozitivní budoucnost. Tu, naději, která je byť třeba naděje do jisté míry chimérická,“ říká předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. 
Renata Kropáčková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • ČRo Plus je s vámi už 10 let. U příležitosti našeho výročí, které se váže k prvnímu březnu, jsme se rozhodli vybrat pro vás to nejlepší z našeho archivu. Editorský výběr pořadů uslyšíte vždy ve středu po zprávách ve 14 hodin. Dnes vám nabízíme k poslechu závěrečný projev z mezinárodní konference Evropa bez železné opony. 30 let svobody. To se plusu podařilo uspořádat v roce 2019. Závěrečný projev měl tehdy signatář Charty 77 a dnešní předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.

  • Měli bychom se zamýšlet nad příčinami naší civilizační krize. Spatřují je mimo jiné v dehumanizaci nich, dopadech globalizace, která kromě pozitivních výsledků s sebou přináší i narůstající pocit osamělosti a beznaděje. V nezanedbatelných skupinách obyvatelstva, které mají pocit, že již nejsou efektivně zastoupeny tradiční politickou reprezentací a ve své beznaději hledají novou změnu. Hradí nějakého mesiáše. Jednotlivec, který se v této situaci ztratila, rozplynul, má pocit, že ztratil identitu a zákonitě propadá sociální úzkosti a strachu. A právě strach je živnou půdou pro všechny populistické směry. Té nabízejí obraz nepřítele, ať je to již bohatší soused nebo imigrant. Nežádoucí přistěhovalec, člověk jiné barvy pleti nebo náboženství. Naší zemi je částí politické a mediální sféry. Za nepřítele i viníka odpovědného za osobní neúspěchy občas označována dokonce i EU. Strach, bezradnost a pocit bezmocné opuštěnosti vytvořily optimální podmínky pro nové spasitele, kteří s nimi velmi dovedně pracují.

  • S předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským jsme teď ve spojení. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají