Dílna malého novináře dálkově

Dílna malého novináře dálkově (7/10)

Dílna malého novináře dálkově

Dílna malého novináře dálkově (7/10)
Spávný redaktor najde zajímavé téma pro reportáž i v obýváku

Rádio Junior

Jak pracuje reportém v terénu?

Ostatní také poslouchají