Den podle...

Témata podle Barbory Tachecí

Den podle...

Témata podle Barbory Tachecí
Den podle

Plus

Prezident jednal s kandidáty na ministry. Turecká opozice neměla před volbami stejné podmínky jako vládní strana. Moderuje Barbora Tachecí.

Ostatní také poslouchají