Den na Moravě

Host Dne na Moravě: Marek Joukal

Den na Moravě

Host Dne na Moravě: Marek Joukal
Mikrofon

Brno

V areálu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně je socha věnovaná dárcům orgánů určeným na transplantaci. A není to poslední podobná připomínka. Proč si darování orgánů a také celých těl po smrti připomínat, ale hlavně proč je samo o sobě důležité, o tom budeme hovořit s Markem Joukalem, přednostou Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Borek Kapitančik

Ostatní také poslouchají