Den na Moravě

Host Dne na Moravě: lékař Petr Arenbergr

Den na Moravě

Host Dne na Moravě: lékař Petr Arenbergr
Mikrofon

Brno

Letos se koná 13. ročník Stanu proti melanomu. Preventivní akce si klade za cíl připomnět, že melanom je jedním z nejrychleji zabíjejících nádorů a jeho výskyt roste.

Ostatní také poslouchají