Den na Moravě

Co vy na to?

Den na Moravě

Co vy na to?
Mikrofon

Brno

Přemnožená lesní zvěř způsobuje škody lesníkům i zemědělcům. Mohli by s její regulací pomoct vlci, kteří se pozvolna vracejí do českých lesů? Hosté: M. Kutala, J. Šarman