Dechovkovinky Zdeňka Voráče

Hudební vzpomínka na Karla Císaře, Radana Dolejše a Karla Svobodu, ale i muzikantské narozeniny

Dechovkovinky Zdeňka Voráče

Hudební vzpomínka na Karla Císaře, Radana Dolejše a Karla Svobodu, ale i muzikantské narozeniny
Kytarista skupiny Patrola Šlapeto Radan Dolejš

České Budějovice

V Dechovkovinkách budou zprávy veselé prokládat oznámení smutná, jak je uplynulé dny do českobudějovické hudební redakce přinesly. Začneme zvesela, jinak ani muzikantské padesátiny oslavit nelze.
Zdeněk Voráč

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají