Cykloléto

Cyklostezka Ohře: směr Sokolov (2/9)

Cykloléto

Cyklostezka Ohře: směr Sokolov (2/9)
Přejezd přes řeku Ohři

Karlovy Vary

Cyklostezka Ohře je páteřní cyklotrasou Karlovarského kraje. Vede od hranic s Německem až do Ústeckého kraje, a to jak po stezce určené pouze pro cyklisty, tak i po silnicích s mírnějším provozem.
Jana Strejčková

Ostatní také poslouchají