Čtenářský deník

Vztahy/Correspondances (Charles Baudelaire)

Čtenářský deník

Vztahy/Correspondances (Charles Baudelaire)
Josef Čapek: Francouzská poesie nové doby (obálka ke knize překladů)

Báseň ze sbírky Květy zla v překladu Karla Čapka.

Ostatní také poslouchají