Čtenářský deník

Karel Matěj Čapek-Chod: Na Valech

Čtenářský deník

Karel Matěj Čapek-Chod: Na Valech
Krejčovské potřeby (ilustrační foto)

Prozaik českého literárního naturalismu Karel Matěj Čapek-Chod, vydal jedenáct svazků povídek a novel a sedm románů. Patřil k prvním, kdo se pokusili vylíčit absurdní postavení českého vojáka bojujícího za rakouskou monarchii. Ve zpracování témat souvisejících s válkou nebyl ovšem žádným nováčkem. V jedné z prvních povídek, nazvané Na Valech (Povídky, 1892), se setkáváme s osudem vojáka zmrzačeného za prusko-rakouské vojny.
Čte: Jaroslav Plesl a Ivan Řezáč
Režie: Lukáš Hlavica
Natočeno: 2017

Ostatní také poslouchají