Čtenářský deník

Eliška Krásnohorská: Na Parnas!

Čtenářský deník

Eliška Krásnohorská: Na Parnas!
Eliška Krásnohorská (1847–1926). vl. jm. Alžběta Pechová, spisovatelka a básnířka

Vltava

Vzpomínková črta Elišky Krásnohorské, ve které vypráví, jak se propracovala mezi českou spisovatelskou elitu. Parnas zmiňovaný v názvu je pohoří poblíž Korintského zálivu, dějiště řeckých bájí a pověstí. Hora byla v mytologii považována za sídlo múz a rodiště boha plodnosti Dionýsa. Na jižním úpatí tohoto pohoří leží Delfy. Českým Parnasem se v přeneseném významu mínila skupina nejlepších spisovatelů své doby. 
Čte: Markéta Jahodová
Natočeno: 2008