Co vás zajímá

Jak současná medicína pomůže neplodným párů?

Co vás zajímá

Jak současná medicína pomůže neplodným párů?
Otazníky

Plzeň

S poruchou plodnosti se v současné době potýká každý 7. partnerský pár. Jak těmto párům může pomoci moderní medicína?

Ostatní také poslouchají