Co vás zajímá

Ablace je pro pacienta s fibrilací síní lepší než farmakologická léčba, nehodí se ale pro každého

Co vás zajímá

Ablace je pro pacienta s fibrilací síní lepší než farmakologická léčba, nehodí se ale pro každého
Otazníky

Plzeň

Fibrilace síní je nejčastější arytmií srdce u nás i ve světě. Její mechanismus, příčiny, možná rizika i léčbu popisuje doc. MUDr. Vlastimil Vančura, Ph.D., vedoucí lékař úseku arytmologie Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.

Ostatní také poslouchají