Cimbál a husle

Cimbálová muzika Technik

Cimbál a husle

Cimbálová muzika Technik
Cimbál

Olomouc

V letošním roce by cimbálová muzika Technik z Ostravy oslavila 60 let své existence. Zveme vás na písničkové ohlédnutí za její činností. Připravuje Zuzana Blahunková