Erri De Luca: Obnažená příroda. Silný příběh o umění, životě člověka mezi lidmi i o podstatě náboženství

Kristus sestupuje do předpeklí

S převáděním běženců horskými průsmyky je konec, jeho úkolem je teď restaurovat vzácnou sochu Krista – vrátit ji úplné nahotě. Román o umění, životě člověka mezi lidmi i o podstatě náboženství od současného italského spisovatele Erriho De Lucy čte Jiří Hromada. Premiéru poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání. Pořad není vhodný pro děti a mladistvé.
Účinkuje: Jiří Hromada
Připravil: Petr Gojda
Překlad: Kateřina Vinšová
Režie: Vlado Rusko
Premiéra: 2021-04-01

Pořad není vhodný pro děti a mladistvé.

Mohly by vás zajímat i tyto pořady