Česko – země neznámá

Výstava v ústeckém muzeu představuje Schichtovu epopej. Odkaz německých průmyslníků v českých zemích

Česko – země neznámá

Výstava v ústeckém muzeu představuje Schichtovu epopej. Odkaz německých průmyslníků v českých zemích
Masarykův příjezd do Prahy

Rádio vašeho kraje

Muzeum města Ústí nad Labem vystavuje podstatnou část tak zvané Schichtovy epopeje. Jde o soubor obrazů z dějin českých zemí – od slovanských věrozvěstů až po příjezd prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka do Prahy v roce 1918, který je odkazem továrnické rodiny Schichtů z Ústí nad Labem. Tu proslavilo mýdlo s jelenem a krém Elida.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají