Česko – země neznámá

Velvarskou bránu ve Slaném zakončuje 13 metrů vysoká špice s větrným kohoutem

Česko – země neznámá

Velvarskou bránu ve Slaném zakončuje 13 metrů vysoká špice s větrným kohoutem
Velvarská brána se původně skládala z vlastní brány, předbraní s cimbuřím a mostu přes suchý příkop

Rádio vašeho kraje

Královské město Slaný ve Středočeském kraji vzniklo na staré obchodní cestě, která vedla od Žatce a Loun k Praze. Název město získalo díky slanému prameni, který byl nalezen pod dnešní Slánskou horou. V době předhusitské město vybudovalo opevnění, včetně čtyř věžovitých městských bran. Z nich se dodnes dochovala pouze Velvarská brána.

Více z pořadu