Česko – země neznámá

Ve Svitavách mají Muzeum esperanta, nejrozšířenějšího umělého jazyka

Česko – země neznámá

Ve Svitavách mají Muzeum esperanta, nejrozšířenějšího umělého jazyka
Busta tvůrce jazyka esperanto Ludvíka Lazara Zamenhofa

Rádio vašeho kraje

Jediné Muzeum esperanta v Česku najdete ve známém Ottendorferově domě ve Svitavách v Pardubickém kraji. V expozici vás seznámí se vznikem a základy tohoto uměle vytvořeného jazyka. Dozvíte se, jaké české knihy byly do esperanta přeloženy a také vám poradí, jak esperanto zvládnout. Složité to prý není.

Více z pořadu