Česko – země neznámá

U zříceniny hradu Mydlovar se dodnes můžete projít po cihlách ze 13. století

Česko – země neznámá

U zříceniny hradu Mydlovar se dodnes můžete projít po cihlách ze 13. století
Turistická cedule hlásí příchod k Mydlovaru

Rádio vašeho kraje

Už od 10. století se vsi ve středním Polabí v dnešním Středočeském kraji jmenovaly podle toho, co měli jejich obyvatelé jako hlavní činnost. Ve vsi Mydlovar se vařilo mýdlo, v blízkých Kostomlatech se mlátily kosti, které se pro výrobu mýdla louhovaly a vařily. Názvy obcí přitom převzala i některá honosná sídla. Mezi dnešními obcemi Kostomlaty a Ostrá u Nymburka najdeme například zbytky vodního hradu Mydlovar z konce 13. století.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají